صفحه_اصلی
 
پرتال اصلی
آمل
۱۳۹۹ جمعه ۹ خرداد
height=29px
فعالیتها و پروژه های تحقیقاتی واحد مدیریت مصرف آب در سال 1394
height=29px

        1-      راه اندازی دستگاه تست کنتور خوشه ای :

    دستگاه تست خوشه ای کنتور آب ، نزدیک به ده سال قبل توسط شرکت آب و فاضلاب استان مازندران خریداری شده و تنها مدت کوتاهی در گذشته از آن استفاده گردید و با عیوب کوچکی که در دستگاه ایجاد شد ، استفاده از آن رها گردید.

    در پی اجرای سیاستهای معاونت محترم بهره برداری شرکت ، مبنی بر راه اندازی مجدد دستگاه تست کنتور خوشه ای و به جهت تحقق اهداف ذیل ، واحد مدیریت مصرف آب ، با برقراری ارتباط با شرکت آزمون متمم ، سازنده دستگاه ، و با حضور کارشناس شرکت مذکور ، نسبت به راه اندازی مجدد دستگاه ، اقدام نمود.

 اهداف راه اندازی دستگاه تست خوشه ای کنتور :

             ·        تست موردی کنتورهای خریداری شده از شرکت های سازنده کنتور و عودت کنتورهای معیوب تست شده به ایشان ، بمنظور ارتقای کیفیت کنتورهای تحویلی به شرکت آب و فاضلاب استان مازندران (ارتقای کیفیت) 

             ·        ایجاد آمادگی جهت تست کنتور آب و پاسخگویی به مشترکین معترض به پرکاربودن کنتور آب (مشتری مداری)

             ·        ایجاد آمادگی جهت تست کنتورهای مشترکین که احتمال کم کار بودن آن و یا احتمال دستکاری در آن وجود دارد (افزایش درآمد شرکت)

 قبل از راه اندازی دستگاه :

پس از راه اندازی دستگاه :

 2-     برگزاری جلسات مدیریت مصرف آب در سطح مناطق آبفا استان :

   جلسات مدیریت مصرف آب ، بمنظور بررسی دلایل هدررفت آب در دو شهر استان که هدررفت بالاتری داشتند ، با حضور کارشناسان واحد مدیریت مصرف آب و کارشناسان امور و شهرهای مورد نظر برگزار گردید ؛ در این جلسات پس از بحث و تبادل نظر پیرامون دلایل هدررفت بالای آب در این شهرها ، بر دو موضوع مدیریت فشار و کنترل مصارف مشترکین ، تاکید گردید .

 3-    تدوین بودجه و تهیه عملکرد

                       ·        با توجه به اعلام معاونت محترم نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور مبنی بر تدوین بودجه سال 1395 حوزه معاونت بهره برداری ، تهیه و تدوین بودجه عملیاتی مناطق آبفای استان در بخش مدیریت مصرف آب ، با همکاری مشترک مناطق و واحد مدیریت مصرف آب انجام گردید .

                       ·        عملکرد سال 1394 مناطق آبفا استان نیز با همکاری واحد مدیریت مصرف آب در سامانه سیماب فا بارگذاری گردید .

     4-     نصب و راه اندازی 21 دستگاه فلومتر مغناطیسی در تعدادی از مخازن و منابع تامین

                      ·        بمنظور شفاف سازی آمار تولید و به تبع آن شفاف سازی حجم هدررفت آب در سطح استان ، تعداد 21 دستگاه فلومتر مغناطیسی جدید بر روی منابع تولید ، ورودی شبکه و خطوط انتقال آب ، نصب گردید.

                      ·        همچنین عیوب تعدادی از فلومترهای مغناطیسی موجود در منابع تامین آب و در خروجی مخازن ، توسط کارشناسان واحد مدیریت مصرف آب برطرف گردید.

 

 5-     فشارسنجی شبکه آب با نصب فشارسنج دیتالاگردار

    با توجه به اینکه یکی از اصول پایه ای کاهش هدررفت واقعی در شبکه های توزیع آب ، کنترل و مدیریت فشار در شبکه می باشد ، بمنظور تحقق این هدف ، تعدادی فشارسنج دیتالاگردار با قابلیت ارسال اطلاعات در بستر GSM و GPRS  ، بصورت دریافت پیامک و مشاهده در سایت مربوطه ، خریداری و با توجه به اولویتهای مشخص شده ، در برخی شهرهای استان نصب گردید.

 6-     نصب کنتور بر روی انشعابات روستایی

    یکی از چالشهایی که همواره در مبحث مدیریت مصرف آب و در روابط بین شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی وجود داشته است ، تعیین دقیق میزان آب واگذار شده به شرکت آب و فاضلاب روستایی می باشد که در بحث هدررفت آب از یکسو و در بحث درآمد شرکت از سویی دیگر تاثیر مستقیم دارد ؛ لذا بمنظور شفاف سازی در میزان آب واگذاری به شرکت آب و فاضلاب روستایی در سطح استان ، واحد مدیریت مصرف آب اقدام به خرید و نصب تعداد 10 دستگاه فلومتر مغناطیسی در مبادی ورودی تحویل آب به روستاها نموده است.

 7-    پیمایش خانه به خانه در شهر سرخرود

    با توجه به عدم وجود اطلاعات دقیق از مشترکین شهر سرخرود ، پیمایش خانه به خانه در این شهر ، با استفاده از امکانات بخش خصوصی انجام شده و اطلاعات مربوط به کلیه مشترکین این شهر ، تکمیل و بروزرسانی گردید .

 8-    اصلاح انشعابات آب شهر خشرودپی

    اصلاح انشعابات آب شهر خشرودپی از توابع شهرستان بابل با تعداد 2170 فقره انشعاب آب ، بروش فاینانس در دست اجرا می باشد . در این راستا تاکنون تکمیل پرونده 300 فقره انشعاب و اصلاح و بازسازی 50 فقره انشعاب آب ، به انجام رسیده است .

 9-     نصب فشارسنج و سیستم ارسال داده بر روی فلومترهای منابع تامین آب در شهر گلوگاه

              ·        بمنظور مدیریت فشار بر شبکه آب شرب شهر گلوگاه تعداد ده دستگاه فشارسنج دیتالاگردار در سطح شهر نصب شده و تغییرات فشار در نقاط مختلف شبکه و در زمانهای مختلف از شبانه روز بصورت ارسال داده ، رصد شده و متعادل سازی فشار شبکه در دست انجام است.

              ·        همچنین اجرای پروژه تعیین دبی می نیمم شبانه ، با نصب سیستم ارسال داده بر روی فلومترهای منابع تولید آب شهر گلوگاه ، در دست بررسی می باشد که پس از آن می توان تحلیل درستی ازمیزان هدررفت واقعی و هدررفت ظاهری شهر گلوگاه بدست آورده و برنامه ریزی درستی در بخش مدیریت مصرف این شهر انجام داد.

 10-   بررسی دلایل کمبود آب در شهر رستمکلا و ارائه ارزیابی نهایی از مشکلات آن

    شهر رستمکلا با تعداد 7038 فقره انشعاب آب ، از شهرهای زیرمجموعه شهرستان بهشهر می باشد ؛ بدلیل افت سطح آبهای زیرزمینی در منطقه و کاهش آبدهی چاههای رستمکلا در سال جاری ، بحران کمبود آب این شهر از ابتدای سال جاری آغاز شده و با گرمتر شدن هوا در فصل تابستان ، این بحران تشدید گردید ؛ در این راستا واحد مدیریت مصرف آب ، با انجام فعالیتهایی همچون فشارسنجی شبکه توزیع و تعیین دبی منابع تامین آب شهر رستمکلا ، نسبت به شناسایی دلایل بحران آب و ارائه راهکارهای رفع آن ، اقدام نمود.

 نتایج حاصل از بررسیهای انجام شده در شهر رستمکلا:


 طرح های تحقیقاتی در دست اجرا توسط واحد مدیریت مصرف آب

             1 -       اجرای طرح آزمایشی تصحیح مصرف کنتورهای کم کار مشترکین

    با توجه به اینکه کم کار شدن کنتورهای آب مشترکین پس از مدتی کارکرد ، بدلیل عوامل مختلف از جمله خوردگی پره های کنتور و یا جرم گرفتگی پره ها اتفاق می افتد ، بمنظور تنظیم کنتورهای کم کار در محل نصب کنتور و بدون باز کردن آن ، طرحی آزمایشی توسط واحد مدیریت مصرف آب تهیه و به مرحله اجرا درآمد که پس از تکمیل طرح و اطمینان از صحت آن ، می توان کنتورهای مشترکین را در محل و با استفاده از دستگاه تست کنتور پرتابل کالیبره نموده و تاثیر قابل ملاحظه ای در درآمد شرکت های آب و فاضلاب ایجاد نمود .

 

       2-      اجرای طرح آزمایشی تقلیل قطر کنتور

    با توجه به اینکه با افزایش قطر کنتورهای آب ، دبی استارت آن نیز افزایش یافته و به تبع آن حجم هدررفت آب افزایش می یابد ، طرح ارائه شده توسط دفتر مدیریت مصرف آب مبنی بر کاهش قطر کنتور به نسبت قطر انشعاب ، به تصویب شورای محترم معاونین شرکت رسیده و برای اولین بار در کشور ، بعنوان پایلوت در شهر بابلسر اجرایی گردید و مقرر شد پس از چهار ماه از اجرای طرح ، در صورت مثبت بودن نتایج حاصل از آن ، اجرای طرح در کل استان ، عملیاتی گردد.


      3-     اجرای پایلوت طرح بازرس آب در چهار شهر استان :

    طرح تشکیل بازرس آب ، بنا به پیشنهاد واحد مدیریت مصرف آب و پس از تائید معاونت محترم بهره برداری و مدیرعامل محترم شرکت ، بعنوان پایلوت در شهرهای ساری ، قائمشهر ، بابل و آمل پیشنهاد گردید و مقرر شد پس از اجرایی شدن طرح ، در صورت تحقق اهداف مورد نظر ، اجرای آن به کل استان تعمیم داده شود.

       4-      طرح تحقیقاتی حذف اثرات فلوتر در مخازن آب مشترکین خانگی :

    با توجه به اینکه فلوتر در مخازن آب مشترکین ، در هنگام باز و بسته شدن آهسته خود ، باعث عدم کارکرد کنتور ، بدلیل عبور آب در رنج پایین تر از دبی استارت کنتور ، در زمانهای مصرف کم مشترکین می گردد ، بمنظور حذف این اثر که می تواند تاثیر قابل ملاحظه ای بر روی حجم هدررفت آب داشته باشد ، طرحی خلاقانه با همکاری واحد مدیریت مصرف آب و آقای مهندس هومن از کارشناسان دفتر آب شهری ارائه شده و نمونه آزمایشی آن تولید گردید که در صورت تولید انبوه و استفاده توسط مشترکین ، حجم قابل ملاحظه ای از هدررفت ظاهری آب ، کاهش خواهد یافت .

      5-      طرح استفاده از دستگاه قرائت کنتور با قابلیت GPS

     با توجه به اینکه یکی از اجزای هدررفت ظاهری ، خطای در قرائت و یا عدم حضور مامور قرائت در محل قرائت کنتور می باشد ، بمنظور حذف این خطا ، طرح استفاده از دستگاه قرائت کنتور مجهز به GPS توسط واحد مدیریت مصرف آب پیشنهاد گردیده و پس از تائید مدیرعامل محترم شرکت و معاونین محترم بهره برداری و خدمات مشترکین و درآمد ، اجرایی خواهد شد.

 مزایای استفاده از دستگاه قرائت کنتور مجهز به GPS

            ·        الزام به حضور مامور قرائت کنتور در محل قرائت :

           ·            در این طرح با توجه به وجود GPS بر روی دستگاه قرائت کنتور ، مامو قرائت می باید پس از پایان هر قرائت ، محل خود را با فشردن دکمه GPS ، ثبت نماید تا اجازه قرائت بعدی به مامور داده شود ؛ لذا حضور در محل هر اشتراک الزامیست.

·        در این طرح امکان ثبت تعداد واحد ، نوع کاربری ملک و اطلاعات کامل هر مشترک دیده شده است و بدین ترتیب پیمایش کاملی از مشترکین در هنگام قرائت کنتور ، صورت خواهد گرفت.

      6-      نصب و راه اندازی سامانه قرائت از راه دور کنتور بصورت پایلوت

    با توجه به اینکه خطای قرائت و خطای ثبت داده ها و اطلاعات ، یکی از اجزای مهم هدررفت ظاهری آب می باشد و از طرفی بخش قابل توجهی از نیروهای شرکت ، بصورت ماهیانه درگیر قرائت کنتور و سپس ثبت و پردازش اطلاعات مربوط به قرائت ها می باشند ، بمنظور حذف این چرخه و ایجاد یک چرخه منظم ارسال و دریافت اطلاعات مربوط به مصرف آب مشترکین شرکت با استفاده از فناوریهای نوین ، ایجاد سامانه قرائت کنتور از راه دور با حضور بخش خصوصی ، در دستورکار واحد مدیریت مصرف آب قرار گرفته است.

 


 

تعداد بازدید : 1620
تاریخ: 1395/03/01
بازگشت

height=6px
height=6px
/
تعداد بازدیدکنندگان امروز 1 تعداد بازدیدکنندگان دیروز 8 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 15108 تعداد کاربران بر خط 0 تعداد کاربران لاگین بر خط 1
/
Copyright © 2011. abfa-mazandaran.ir. All rights reservedسال رونق تولیداستفاده از مطالب سایت با ذکر منبع مجاز می باشد
Powered by DorsaPortal