صفحه_اصلی
 
پرتال اصلی
آمل
۱۳۹۹ جمعه ۹ خرداد
height=29px
دستور العمل نحوه عیب یابی و تشخیص صحرائی مسائل چاه
height=29px

بسمه تعالی

 

 

 

دستور العمل نحوه عیب یابی و تشخیص صحرائی مسائل چاه

 

برنامه بررسی و مشکلات چاه نقش مهمی در تصمیم گیری و رفع عیوب آن دارد . استفاده از نیرو های فنی با گرایشهای مختلف در بازرسی چاهها  بعلت مشاهده بخشی و محدودو عدم اطلاع از سایر عوامل در ایجاد عیب شاید نتواند در تعین نتایج مناسب برای اتخاذ تصمیم عیب چاه نتیجه بخش باشد . از طرفی اعزام افراد با تخصص های متفاوت هم از نظردسترسی به نیروی انسانی و هم از نظر اقتصادی ممکن نبوده لذا لازم است فرد اعزام شده اطلاعات اولیه لازم در بررسی ها ی همه جانبه و در بر گیرنده تمامی اجزای آن داشته باشد . 

بر این اساس برحسب تجربیات و نتایج بدست آمده از مشکلات چاهها جداول ذیل تهیه شده تا در برنامه نگهداری و تعمیرات با داشتن اطلاعات کافی از نتایج حاصله از بررسی و بازرسی تصمیمات لازم در تداوم خدمات بی وقفه صورت گیرد. امید است این اطلاعات راهنمای برای هرچه بالابردن کیفیت خدمات و کاهش سرمایه در شرکت های آب و فاضلاب سبب شود.

 

محمدرضا محمودی